Microprocessadors

0

 

Producte:MIC 1018

Fabricant: Aditec GmbH
Més dades: MIC 1018.pdf

Consultes: Clica aquí per a més informació

Microprocessador per al control automàtic de forns de cocció i fumat de carns, peixos i formatges. Permet definir fins a 99 programes de 9 passos i fins a 20 tipus de processos. Disposa de 18 sortides per relé i opcionalment comunicació amb el programa de supervisió VisuNet

 


MIC 2800

Producte: MIC 2800

Fabricant: Aditec GmbH
Més dades: MIC 2800.pdf
Consultes: Clica aquí per a més informació

Microprocessador per al control automàtic de forns de cocció i fumat de carns, peixos i formatges. Permet definir fins a 99 programes de 99 passos i fins a 40 tipus de processos. Disposa de 32 sortides per relé i comunicació amb el programa de supervisió VisuNet

 


MKA110Producte: MKA 110

Fabricant: Aditec GmbH
Més dades: MKA 110.pdf
Consultes: Clica aquí per a més informació

Microprocessador amb frontal de 96 x 96 mm per al control de marmites de cocció, amb senyals d’entrada per a les sondes de temperatura ambient i temperatura del producte. Permet cocció delta-t


MRA510

Producte: MRA 500

Fabricant: Aditec GmbH
Més dades: MRA 500.pdf
Consultes: Clica aquí per a més informació

Família de microprocessadors per al control de marmites, càmeres de cocció, autoclaus, refredadors, bombos mescladors i de maceració, climatitzadors i assecadors. Segons el model regulen la temperatura ambient, de cor, humitat, buit o el valor Fc 70-10 o 121-10. permeten operar amb delta-t i tenen 4 relés de sortida. Opcionalment poden dialogar amb el programa de supervisió VisuNet


MRA810

Producte: MRA 800

Fabricant: Aditec GmbH
Més dades: MRA 800.pdf
Consultes: Clica aquí  per a més informació

Família de microprocessadors per al control de càmeres de cocció o refrigeració (810), autoclaus (814), marmites (818), bombos mescladors (840) o assecadors (860). Amb capacitat fins a 50 programes de 9 passos, disposen de 9 relés de sortida i la opció de port sèrie per a connexió al programa de supervisió VisuNet

Share.

Comments are closed.